Rejser

7 dage på Via della Stella - Kør selv

Toscana, 7  dage
Fra
3.150,-

**** Hotel Romanico Palace - inkl. fly t/r

Rom, 2  dage
Fra
2.995,-

Via della Stella - 7 dage med fly t/r

Toscana, 7  dage
Fra
2.695,-

**** Hotel Unic - inkl. fly t/r

Prag, 2  dage
Fra
2.495,-

Handelsbetingelser

Nedenfor kan du se vores handelsbetingelser for alle rejser købt hos Vindrose Rejser.
Bestilling og betaling
Ved bestilling af rejse, hotel, billet eller andet, skal et depositum på minimum 300 kr. pr. person indbetales senest 3 dage efter modtagelse af faktura. OBS! Dette gælder ikke ved køb af særtilbud - Her betales det fulde beløb ved modtagelse af faktura.
Når depositum er indbetalt er bestillingen gensidigt bindende. Restbeløbet skal uden påmindelse være os i hænde senest 30 dage før afrejsen.
Ved bestilling af rejse, hotel, billet eller andet senere end 30 dage før afrejsen skal det fulde beløb indbetales.
Ved alle rejser pålægges der et faktura- og bestillingsgebyr på 190 kr. 
Betaling kan gøres kontant, med kreditkort eller via netbank.

Vores bankoplysninger:
- Bank: Sydbank
- Reg. nr.: 8075 kontonr.: 1577117
- IBAN: DK5080750001577117
- SWIFT: SYBKDK22

Betalingsfrist: Vær opmærksom på, at registrering af indbetaling via netbank/bankoverførsler kan tage nogle dage. Husk at anføre fakturanummer, og navn på rejsende, samt rejsemål og afrejsedato.
Rejsedokumenter
Fremsendes eller afhentes som regel 8-10 dage før afrejse, eller efter aftale.
Aflysning af rejse
Aflysning af en rejse kan finde sted, hvis tvingende forhold efter Vindrose Rejsers skøn gør dette nødvendigt. Normalt vil en aflysning ske med mindst 14 dages varsel. Ud over tilbagebetaling af det indbetalte beløb vil rejsedeltageren ikke kunne kræve godtgørelse.
Afbestilling af hotelophold
Afbestilling eller ændring mere end 7 dage for ankomst vil koste minimum 100 kr. i gebyr. Afbestilling eller ændring mindre end 7 dage før ankomst  vil koste første nat på af opholdet plus et gebyr på 100 kr. 
Afkortes/ændres rejseplanen undervejs, så reserveret hotelovernatning ikke benyttes, sker refundering kun i de tilfælde, hvor rejsende skriftligt har dokumentation for, at hotellet ikke påregner sig nogle udgifter.
Afbestilling af rejser
Afbestilling tidligere end 28 dage for afrejsen koster minimum 100 kr. i gebyr. 
Ved afbestilling mellem 28 og 14 dage før afrejsen er det indbetalte depositum tabt. 
Ved afbestilling mellem 14 dage og 48 timer for afrejsen beregnes 50% af rejsens pris.
Ved afbestilling senere end 48 timer før afrejsen, forbeholder Vindrose Rejser sig ret til at beregne rejsens fulde pris. 
Uafhængigt af bestillingsgebyr eller tabt depositum vil Vindrose Rejser altid påregne sig dækning for udgifter flybilletter, teater- og koncertbilletter, krydstogter og lignende, dvs. udgiftens eller rejsens fulde pris i gebyr uanset hvor mange dage før afrejse afbestillingen finder sted. Det anbefales at tegne en afbestillingsforsikring til dækning ved sygdom eller ulykke. En afbestillingsforsikring koster 6% af rejsens pris og kan kun tegnes samtidig med bestilling af rejsen.
Flybilletter
Alle typer flybilletter kan købes hos Vindrose Rejser. Flypriser er afhængige af antal solgte pladser på den enkelte afgang – Grundet dette er alle vores pakkepriser blot vejledende, og står som ’fra-priser.
Ved køb af flybilletter sælges der derudover en konkursforsikring på 40 kr. pr. person, hvis det ønskes.
Bagage
Fly rejser: Max 1 stk. bagage 20 kg. + 1 stk. håndbagage 10 kg. (hvis andet er gældende, står det i rejsepapirer).
Busrejser: Max. 20 kilo pr. person.
Udeblivelse/manglende udnyttelse 
Rejsedeltagere, der ikke møder rettidigt til afrejsetidspunktet eller ikke kan tiltræde pga. manglende eller ugyldigt rejsepas, eller andre obligatoriske rejsedokumenter, vil ikke kunne påregne sig nogen godtgørelse. Ligeledes kan godtgørelse ikke finde sted, såfremt en rejsedeltager uden forudgående aftale fratræder sig en rejse på et andet tidspunkt end det bestilte.
Forsikring
Forsikring er ikke inkluderet i rejsens pris, men rejseforsikring og afbestillingsforsikring kan tegnes hos Vindrose Rejser.
Ændring
Ændring af rejsedato, billetter eller andet betragtes og behandles i enhver henseende som afbestilling og en ny bestilling med derved påløbne udgifter - dvs. nyt bestillings- og fakturagebyr.
Klager
Klager kan kun behandles, hvis der allerede på stedet er gjort indsigelse over for den ansvarlige instans (hotel, transportselskab eller lignende).
Krav om erstatning skal, for at kunne tages i betragtning, rettes skriftligt til rejsebureauet senest en måned efter rejsens afslutning. Hvis en rejsedeltager klager og ikke opnår en tilfredsstillende ordning med arrangøren, kan klagen indbringes for Rejseankenævnet (Holte Midtpunkt 20, 3, 2840 Holte). Som medlem at Dansk Rejsebureau Forening (DRF) er Vindrose Rejser forpligtet til at efterkomme kendelser afsagt af Rejseankenævnet.
Ansvar
Vindrose Rejser påtager sig intet ansvar for ændringer, forsinkelser, e.l., der en følge af aftalebrud, trafikuheld eller andre forhold, som Vindrose Rejser er uden indflydelse på. 
Har kunden/rejsende lidt tab eller skade, som følge af fejl eller mangler ved rejsen, begrænses Vindrose Rejsers ansvar i henhold til internationale konventioner for luft-, skibs- og jernbanetransport. De herved opståede eventuelle merudgifter påhviler rejsedeltagerne. Vindrose Rejser indtræder ikke i det lovpligtige ansvar, som måtte påhviler sig  transportselskaber, hoteller og andre, der samarbejdes med. Vindrose Rejser påtager sig endvidere intet ansvar for skader på person, for bortkommet, stjålet eller beskadiget bagage m.m. Såfremt særlige omstændigheder umuliggør, at en bestilling kan effektueres, tilbagebetales kunden det indbetalte beløb.
Prisændringer og trykfejl
Der tages forbehold for det materiale, der anvendes til kalkulation af rejsens pris. Rejsens pris er beregnet på grundlag af nuværende tariffer, priser og aktuelle valutakurser. Vindrose Rejser tager derfor ethvert forbehold for prisændringer, som måtte forårsages af bevægelser i skatter, oliepriser, valutakurser eller andre omstændigheder, som vi ikke har haft nogen mulighed for at afværge.
Lovvalg og tvister
Køb via www.vindroserejser.dk, der knytter sig til ovenstående vilkår, er underlagt dansk ret. Ved brug af Vindrose Rejser anerkendes, at enhver tvist mellem brugeren og Vindrose Rejser vedrørende ovenstående vilkår skal afgøres ved Københavns Byret.
Ændring af betingelser
Vindrose Rejser har til enhver tid ret til at ændre nærværende betingelser. De gældende betingelser er tilgængelige på www.vindroserejser.dk.
Vilkår vedr. deals eller tilbud købt hos vores samarbejdspartnere (gælder også vores særtilbud)
Ved køb af deals eller tilbud hos vores samarbejdspartnere, henvises der til deres handelsbetingelser. Ved ændring af afgang eller rejsedato på bekræftede rejser eller ophold pålægges der et ændringsgebyr på 250 kr. pr. bestilling.
Ved afbestilling af deals eller tilbud, som kun inkluderer hotelophold, er det muligt at afbestille og få udstedt et tilgodebevis indtil 7 dage før afrejse. Sker afbestilling indenfor 7 dage før ankomst, skal vi undersøge med hotellet hvordan mulighederne foreligger. 
Vilkår vedr. deals eller tilbud, med flyrejse eller krydstogt, købt hos vores samarbejdspartnere (gælder også vores særtilbud)
Ved køb af deals eller tilbud med flyrejser eller krydstogt hos vores samarbejdspartnere, såsom Take Offer, SPOTdeal, Sweetdeal eller lignende, er det ikke muligt at fortryde eller annullere købet efter bestilling er bekræftet. Det er heller ikke muligt at få købet refunderet. Ændring af rejsedato betragtes og behandles i enhver henseende som afbestilling og en ny bestilling med derved påløbne udgifter.